Ministarstvo socijalne politike i mladih : Poziv za prijavu programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu programima rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji.
Opći cilj Poziva je osigurati financijsku potporu za rad skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva.

Posebni ciljevi Natječaja su :
a) pružanje pomoći ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji,
b) osigurati teritorijalnu rasprostranjenost skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji
c) podizanje znanja i svijesti o pravima žena

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za prioritetno područje Usluga savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, a koje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • smještaj za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji
  • savjetovalište za žene žrtve nasilja u obitelji

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 2.100.000,00 kuna.
Najmanji iznos koji će se dodijeliti je 150 tisuća kuna, a najveći 400 tisuća kuna.

Obrasci za prijave, zajedno s uputama, mogu se pronaći na stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Rok za dostavu prijava je 11. siječnja 2016. godine