MZOE: Raspisan natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo JE javni natječaj za dodjelu priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša u 2017.

Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana raspisivanja, odnosno od 23.5.2017. godine.

Nagradit će se najbolji projekti poslovnog sektora, jedinica lokalne samouprave, udruga i odgojno-obrazovnih ustanova. Prijave za dodjelu priznanja i nagrada mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe.

U poslovnom sektoru će se priznanja i nagrade dodijeliti u četiri glavne kategorije – za doprinos zaštiti okoliša kroz unaprjeđenje ili realizaciju projekata u sustavima upravljanja, za novi proizvod i uslugu koji doprinose održivom razvoju, za primjenu inovativnog rješenja u području proizvodnih procesa i metoda te za međunarodnu poslovnu suradnju. Kandidati za neku od prethodne četiri kategorije mogu se prijaviti i za dodatnu petu, za projekte koji značajno doprinose očuvanju bioraznolikosti i prirodnih ekosustava. Finaliste ove nacionalne nagrade iz poslovnog sektora Ministarstvo će prijaviti za Europsku poslovnu nagradu za okoliš koja se dodjeljuje na razini EU-a svake dvije godine.

Za jedinice lokalne i regionalne samouprave dodijeliti će se priznanja i nagrade za doprinos zaštiti okoliša koji uključuje postupanje u smislu boljeg gospodarenja otpadom, mjera energetske učinkovitosti, poticanja održivog prometa, provedbu zelene javne nabave ili zaštite okoliša u bilo kojem vidu.

Priznanja i nagrade dodjeljuju se i za projekte unutar odgojno-obrazovnih institucija kojima se promiče zaštita okoliša i održivi razvoj.

Udrugama civilnog društva će se nagrade i priznanja dodjeljivati za uspješnu realizaciju, inovativnost i održivost projekata kojima se promiče i unaprjeđuje zaštita okoliša i energetska učinkovitost.

Tekst javnog natječaja i obrasci za prijave po kategorijama objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike u kategoriji „Javni pozivi i natječaji“.