MZOIP: Sufinanciranje „tradicionalnih“ projekata iz Programa Life 2014–2020 za 2015. godinu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavilo je javni poziv za sufinanciranje “tradicionalnih LIFE projekata”, prihvatljivih uz listu tema projekata objavljenu uz ovaj poziv, a to su pilot projekti, demonstracijski projekti, najbolje prakse te informacijski projekti.

Pravo na korištenje sredstava Fonda mogu ostvariti:

 • trgovačka društva i druge prave osobe,
 • fizičke osobe (obrtnici),
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • nevladine organizacije.

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv završava

 • za projekte iz potprograma Klima do 25. kolovoza 2015
 • za projekte iz potprograma Okoliš, prioritetnih područja:
  • Okoliš i učinkovitost resursa do 10. rujna 2015.
  • Priroda i biološka raznolikost do 17. rujna 2015.
  • Upravljanje okolišem i informacije do 17. rujna 2015.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će iskazati financijsku podršku za opravdane troškove sukladno pravilima programa LIFE i to najviše do 50% učešća kojeg korisnik treba osigurati, a koje ne prelazi 20% ukupne opravdane vrijednosti projekta.

Više informacija možete pronaći na stranicama Ministarstva i u tekstu Poziva.