MZOS: Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini”.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na srednjoškolskoj razini”.

Ovom se dodjelom bespovratnih sredstava želi započeti sustavni rad na gimnazijskoj kurikularnoj reformi koju je prvenstveno potrebno usmjeriti razvoju temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje (razvoju jezičnih, prirodoslovnih, matematičkih, digitalnih, socijalnih, poduzetničkih, građanskih kompetencija te učenje učenja) s jasno definiranim odgojno-obrazovnim ishodima koji su usmjereni na znanja, ali uključuju i stjecanje vještina.

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je uspostava odgojno-obrazovnog sustava koji omogućuje stjecanje znanja, vještina i stavova potrebnih za uspješan život i učenje u suvremenom društvu.

Ukupna raspoloživa sredstva za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je iznos od 19.973.500,00 kuna. Najniži iznos traženih bespovratnih sredstava za financiranje projekta je 350.000,00 kuna, a najviši 2.500.000,00 kuna.

Financiranje je osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Projekt se može financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Sufinanciranje prijavitelja nije obvezno.

Rok za prijavu je 24. travnja 2015. godine.

Više informacija o natječaju možete pronaći na stranicama MZOS-a.