Nacionalna zaklada raspisala natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama

Nacionalna zaklada raspisala je natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj.

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama.

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE

Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u 3 kategorije kroz zasebne podnatječaje koji obuhvaćaju navedene kategorije:

(1) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 350.000,00 – do 15 podrški

(2) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 200.000,00 – do 15 podrški

(3) podnatječaj: institucionalna podrška do Kn 100.000,00 – do 10 podrški

Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine. Način dostave prijava: u elektroničkom obliku (internetska prijava) putem sustava www.financijskepodrske.hr s tim da se poštom i u papirnatom obliku dostavlja samo potvrda o verifikaciji postavljene dokumentacije u sustav (koja sadrži jedinstveni broj prijave), ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe za zastupanje udruge.

Rok za prijavu: do 12:00 sati (podne) 15. rujna 2016. godine za internetske prijave, dok je potvrdu o verifikaciji postavljene dokumentacije potrebno dostaviti isključivo poštom do 15. rujna 2016. godine (nije prihvatljiva dokumentacija sa poštanskim žigom nakon 15. rujna 2016. godine)

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na:

http://zaklada.civilnodrustvo.hr

www.financijskepodrske.hr