Natječaj Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva “Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine”

U sklopu IV. komponente IPA programa “Razvoj ljudskih potencijala”, prioritetna os 5: Jačanje uloge civilnog društva za bolje upravljanje, mjera 5.2. Jačanje uloge organizacija civilnoga društva za društveno ekonomski rast i razvoj demokracije, Nacionalna zaklada za razvoj civinoga društva objavila je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) “Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine”. Rok za prijavu sažetka projektnog prijedloga je 28.06.2013. Više o natječaju: http://civilnodrustvo.hr/category/102/subcategory/126/3373