Natječaj Demokratizacija i razvoj civilnoga društva

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je natječaj za projekte demokratizacije i razvoj civilnoga društva. Na natječaj se mogu prijaviti udruge i privatne zaklade u partnerstvu s 5 (pet) organizacija iz različitih županija u RH s
provedbom projekta na razini RH i na EU razini kroz prijenos specičnih znanja i vještina među organizacijama civilnoga
društva i različitim podsektorima djelovanja, povećanje njihovog utjecaja i vidljivosti djelovanja, unapređenje metoda
podizanja svijesti javnog mijenja i uključivanja građana kroz javno zagovaranje te neformalno obrazovanje i kampanje za
učinkovitiju provedbu javnih politika i unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava. Ovim natječajem
može biti odobreno najviše 5 projekata, a visina nancijske podrške koja može biti odobrena je od Kn 200.000,00 do Kn
380.000,00

Rok za prijavu projektnih prijedloga je 19.09.2013.

Više