Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je natječaj za korištenje sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i prirode. Rok za prijavu je 10.06.2013. Više informacija na: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu