Natječaj IPA 2011 Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u jačanju transparentnosti i dobrog upravljanja u državnoj upravi Republike Hrvatske

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisuje poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa darovnica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske “ Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj“. Ovim programom darovnica Ured za udruge Vlade RH želi  ojačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu različitih aktivnosti kojima je cilj povećati sveukupnu transparentnost i otvorenost djelovanja hrvatske državne uprave, u svim pod-sektorima javnih politika. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011, a nacionalno sufinanciranje osigurava Ured Vlade RH za udruge. Rok za zaprimanje prijedloga projekata je 28. lipnja 2013. do 16:00 sati po lokalnom vremenu.

Više o natječaju: http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/385/jacanje-potpore-organizacijama-civilnog-drustva-za-povecanje-transparentnosti-i-dobrog-upravljanja-javne-uprave-u-hrvatskoj