Natječaj u sklopu EaSI programa za operativne potpore za europske nevladine organizacije koje su aktivne u promociji društvene inkluzije i smanjenja siromaštva ili aktivne u promicanju mikrofinanciranja i financiranja društvenih poduzeća

Više o natječaju i uvjetima prijave možete pročitati ovdje.