Natječaj u sklopu Programa Unije DAPHNE III (2007. – 2013.)

Opća uprava za pravosuđe Europske komisije (eng. DG JUSTICE) raspisala je Poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti u sklopu specifičnog Programa Unije DAPHNE III (2007. – 2013.) za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama te za zaštitu žrtava i rizičnih skupina (eng. Call for proposals for action grants JUST/2013/DAP/AG).

Rok za podnošenje prijedloga projekata je četvrtak, 30. listopada 2013. godine, do 12:00 sati.

Više