Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane

U sklopu Aktivnosti 4 „Aktivno europsko sjećanje“ programa Europa za građane, čitav spektar neprofitnih organizacija imaju priliku podnijeti projektne prijedloge na temu aktivnog europskog sjećanja. Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 10.000,00 i 100.000,00 EUR (EU sredstvima moguće je pokriti najviše 70% ukupnih troškova projekta). Rok za prijavu je do 1. lipnja 2013.

Više: http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=20&newsID=2226