Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta raspisuje Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2014./2015.

1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja. Temeljni ciljevi Natječaja su provedbom projekata udruga unaprijediti i prepoznati učinkovite i održive projekte kojima se pridonosi razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva te unaprijediti kvalitetu života djece i mladih.

2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Ministarstvo planira na temelju Natječaja najboljim projektima dodijeliti 8.000.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 50.000,00 kuna, a najveći 200.000,00 kuna.

3. OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Udruga prijavljuje samo jedan projekt koji može trajati najdulje do 28. kolovoza 2015. godine.

Prijava projekta u partnerstvu je obavezna s minimalno jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u županiji u kojoj se projekt provodi.

Projekt se prijavljuje ispunjavanjem i slanjem elektroničkih obrazaca te slanjem ispisanih, ovjerenih i potpisanih elektroničkih obrazaca poštom.

Prijavom u Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca projekt se izravno prijavljuje na Natječaj. Ispisani, ovjereni i potpisani obrasci s prilozima dostavljaju se isključivo preporučenom poštom na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
s naznakom ”ZA NATJEČAJ – UDRUGE – NE OTVARAJ”

Rok za prijavu na Natječaj je 22. rujna 2014. godine.

Svu natječajnu dokumentaciju, upute za prijavitelje i korisničke upute za Sustav za ispunjavanje i slanje elektroničkih obrazaca možete pronaći na stranici MZOS.