Natječaj za donacije 2016. Svjetlo na zajedničkom putu

Natječajem će se dodijeliti donacije za projekte i programe iz područja mladih, umjetnosti i kulturne baštine, okoliša, znanosti i društva te humanitarnog djelovanja.

Rok za podnošenje prijava je 3. svibnja 2016. godine do 16:00 sati.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Organizacije civilnog društva (npr. udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice, i druge neprofitne organizacije) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice, a kojima je financijska pomoć potrebna za realizaciju projekata iz zadanih programskih područja financiranja;
  • Ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (npr. vrtići, škole, fakulteti, učenički domovi, parkovi prirode…) koje nisu obuhvaćene u prvom stavku, ali su u skladu s uvjetima Natječaja prihvatljivi prijavitelji za financiranje programa i projekta
  • Imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
  • Nisu prekršili odredbe o namjenskom korištenju sredstava Hrvatske elektroprivrede;
  • Uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, te poreza i drugih davanja prema državnom proračunu;
  • Protiv kojih se ne vodi se kazneni postupak;
  • Registrirani za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 2.500.000,00 kuna

Financijska sredstva donirat će se za najviše 400 projekata.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt/program iznose najmanje 2.000,00 kuna, a najviše 35.000,00 kuna, te u prijavi nije dopušteno zatražiti veći iznos od Hrvatske elektroprivrede d.d.

Način prijave  kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje