Natječaj za međunarodni film-festival Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film

Filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan!/Uhvati film“ obuhvaća projekcije domaćih i inozemnih filmova na temu invalidnosti, kao i prateće programe. Bitan dio festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvaća: najavna gostovanja, promociju festivala i postprodukciju.
Festival je međunarodnog karaktera i realizira se od 2003. godine sa ciljem: informiranja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utječe na promjene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumijevanje i prihvaćanje različitosti, te stvaranje uvjeta za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života.
Bitan segment festivala je podrška filmskim redateljima, scenaristima i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promoviraju svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju vlastite potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i zbivanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

Filmovi moraju biti poslani najkasnije do 15. 06. 2016. . 

Filmovi koji ispune sve tražene uvjete biti ce prikazani u okviru 14. Filmskog festivala „Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film!“ tijekom rujna 2016. u Novom Sadu odnosno listopada 2016. u Rijeci. Najbolji filmovi biti ce nagradeni plaketama i plasirati ce se direktno na Festival europskog dokumentarnog i nezavisnog filma Euro-In, koji se održava u Novom Sadu, a u okviru postprodukcije – Filmskog karavana biti ce prikazivani u gradovima Srbije i Hrvatske.

Uvjeti natječaja nalaze se na http://uhvatifilm.org/hr/natjecaj%20hr.html  kao i prijavnica za sudjelovanje.