Ministarstvo zdravlja: Natječaj za projekte iz područja prevencije, tretmana i liječenja ovisnika

Posljednjih se godina povećala ponuda droga, koja je uslijed pojave tzv. novih droga, postala raznovrsnija čime je stvorena veća opasnost za rast trenda konzumiranja istih osobito među mladima. Iako u Republici Hrvatskoj ne postoji epidemija ovisnosti i zlouporabe droga, situacija vezana za kriminalitet i zlouporabu droga i dalje je složena.

Prema podatcima Registra osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Republici Hrvatskoj koji se vodi pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, tijekom 2013. godine u zdravstvenim ustanovama Republike Hrvatske na liječenju je bilo 7.857 osoba što je gotovo jednako kao i prethodnu godinu (7.855 osoba). Od ukupno liječenih u 2013. Godini 6.315 je uzimalo opijate (80,4%). Zbog uzimanja i/ili ovisnosti o drugim psihoaktivnih sredstvima liječeno je 1.542 osobe (19,6%). Udjeli opijata i neopijata su vrlo slični kao i prethodnih godina. Broj novih osoba u sustavu liječenja stagnira i dalje se smanjuje. U 2013. godini prvi put je liječeno 1.125 osoba (u 2012. – 1.120). Od tih novopridošlih osoba njih 270 (24,0%) su heroinski (opijatski) ovisnici, a 855 ili 76,0% konzumenti ili ovisnici o drugim drogama

Opći cilj Natječaja: Suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizično ponašanje djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti kao i unaprjeđenje provedbe projekata liječenja ovisnika.

 Posebni ciljevi Natječaja:

  1. Osigurati provedbu projekata prevencije ovisnosti koji udovoljavaju EDDRA kriterijima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCCDA).
  2. Povećati dostupnost inovativnih projekata prevencije ovisnosti usmjerenih općoj populaciji djece i mladih i rizičnim skupinama djece i mladih.
  3. Unaprijediti provedbu projekata zdravstvenih organizacija koje djeluju na području liječenja i prevencije ovisnosti te unaprijediti suradnju udruga i zdravstvenih organizacija.

Predviđeno trajanje provedbe projekta je maksimalno 12 mjeseci. Provedba započinje prvi sljedeći dan nakon dana potpisivanja ugovora između udruge i ministarstva, osim ako je ugovorom utvrđen kasniji, točno naznačen datum početka provedbe.

Natječaj se raspisuje za sljedeća prioritetna područja i to:

ZO-1. Projekti prevencije ovisnosti koji udovoljavaju EDDRA kriterijima i  Inovativni projekti univerzalne prevencije ovisnosti;
ZO-2. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije

ZO-3. Projekti smanjenja štete

ZO-4. Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji s udrugama

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 11.500.000,00 kuna, od čega će se za projekte udruga dodijeliti 5.000.000,00 kuna, a za projekte zdravstvenih organizacija koji se provode u suradnji udruga 6.500.000,00 kuna.

Minimalni iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga u području prioriteta ZO-1. i ZO-2. je 50.000,00 kuna, a maksimalni 150.000,00 kuna po jednom projektu.

Minimalni iznos koji se može odobriti u kategoriji projekata udruga u području prioriteta ZO-3. je 50.000,00 kuna, a maksimalni 250.000,00 kuna po jednom projektu.

Za projekte zdravstvenih organizacija u području prioriteta ZO-4. najmanji iznos koji se može odobriti za pojedini projekt je 50.000,00 kn, a maksimalni 1.200.000,00 kn.

Ukupno planirana sredstva u području ZO-1. Projekti prevencije ovisnosti koji udovoljavaju EDDRA kriterijima i Inovativni projekti univerzalne prevencije ovisnosti iznose 2.500.000,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva u području ZO-2. Inovativni projekti selektivne i indicirane prevencije iznose 2.000.000,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva u području ZO-3. Projekti smanjenja štete iznose 500.000,00 kuna.

Ukupno planirana sredstva u području ZO-4. Projekti koje provode zdravstvene organizacije u suradnji udrugama iznose 6.500.000,00 kuna.

Udruga može od ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta. Prednost će se dati projektima za koje će udruge osigurati i druge izvore financiranja, o čemu će priložiti odgovarajuće dokaze.

Udruge koje osiguraju i druge izvore financiranja, osim sredstava iz natječaja nadležnih ministarstava, mogu po toj osnovi ostvariti dodatne bodove prilikom ocjenjivanja (sustav bodovanja razrađen je u obrascu za procjenu projektnih prijava).

Odobreni iznosi isplatit će se u jednoj ili dvije rate, prema mogućnostima izvršenja proračuna davatelja bespovratnih sredstava.

Na ovaj Natječaj pravo prijave imaju udruge koje djeluju u nekom od prioritetnih područja raspisanih Natječajem.

Rok za podnošenje prijava projekata je 17. lipnja 2015. godine, a natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje.