Natječaj za ugovor o nabavi usluga ‘Priprema projekata i potpora ESF korisnicima’

U sklopu IV. komponente IPA programa, pod prioritetom 4, mjera 4.1, operacija 4.1.1, objavljen je natječaj za ugovor o nabavi usluga ‘Priprema projekata i potpora ESF korisnicima’.

Rok za dostavu ponuda je 19. kolovoza 2013. u 15:30h po lokalnom vremenu na adresu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Služba za financiranje i ugovaranje projekata EU, Ulica grada Vukovara 70/3, 10 000 Zagreb, Hrvatska.

Više o natječaju: http://www.hzz.hr/dfc/default.aspx?id=525