Objavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih potpora HTZ za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima

Temeljem Programa rada za 2016. godinu, Hrvatska turistička zajednica objavila je Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima koji je otvoren do 3. lipnja 2016. godine

Predmet poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose ciljevima kao što su: aktiviranje neiskorištenih turističkih resursa, kreiranje novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, izgradnja, obnova i podizanje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja te ostalih ciljeva navedenih u Javnom pozivu.

Sredstva potpore odobravat će se kroz tri mjere i to za programe razvoja i unapređenja ključnih proizvoda u razdoblju pred i posezone, programe razvoja turističkih inicijativa i proizvoda te za programe razvoj ponude s većom dodanom vrijednošću, a korisnici sredstava mogu biti trgovačka društva, obrti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove kojima je osnivač RH, regionalna ili lokalna samouprava te OPG, odnosno seljačka domaćinstva koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

Više o pozivu pogledajte ovdje