Objavljen je natječaj u sklopu Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

EaSI 2014.-2020. je instrument EU kojim se želi doprinijeti provedbi strategije Europa 2020., što se namjerava postići pružanjem financijske potpore za promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, osiguranjem adekvatne socijalne zaštite, borbom protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.
Ciljevi programa su:

  • Skrenuti pozornost na ranjive skupine ljudi kao što su mladi
  • Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca
  • Borba protiv diskriminacije temeljem spola, rasnog ili etničkog podrijetla, religije, invaliditeta, seksualne orijentacije
  • Promicanje visoke kvalitete i održivosti zapošljavanja, pružanje primjerene socijalne zaštite, borba protiv dugotrajne nezaposlenosti i
  • Borba protiv siromaštva

Najveća stopa sufinanciranja projekata u sklopu ovog natječaja je 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • u slučaju da je jedan prijavitelj, on treba biti tijelo javne vlasti ili državna agencija
  • u slučaju konzorcija, suprijavitelj može biti neprofitna organizacija ili međunarodna organizacija

Rok za prijavu je 31. listopada 2014.

Više o natječaju možete vidjeti ovdje