Objavljen natječaj Ministarstva vanjskih i europskih poslova iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova raspisalo je 13.10.2014. godine Natječaj za dodjelu financijske podrške organizacijama civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu.
Iskorjenjivanje siromaštva i nejednakosti je jedan od najvećih izazova s kojim se susreće čovječanstvo, pa tako i Republika Hrvatska. Razvoj i dijeljenje naših vlastitih znanja i iskustava iz ovog područja jedan je od vanjskopolitičkih prioriteta Republike Hrvatske. Kroz razvojnu suradnju ujedno doprinosimo umanjivanju rizika za vlastiti razvoj i sigurnost.

Ovim javnim pozivom planira se dati podrška civilnom sektoru za provedbu projekata razvojne suradnje u području demokratske tranzicije, posebice u post-konfliktnom kontekstu. Podrška će biti usmjeravana u projekte/programe osnaţivanja demokracije i ljudskih prava, posebice u osnaživanje žena.
Uzimajući u obzir specifične sposobnosti civilnog društva kao što su stalna angažiranost na lokalnoj razini i bliskost s realnim potrebama najranjivijih skupina ljudi, organizacije civilnog društva su ključan partner Vladi u definiranju i kreiranju politike razvojne suradnje, ali i u njenoj provedbi. Usklađenost s razvojnim prioritetima zemlje partnerice također je važna odrednica definiranja programa razvojne suradnje.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova po prvi puta raspisuje natječaj za organizacije civilnog društva u svrhu provedbe programa razvojne suradnje. Glavni cilj ovakvog pristupa je doprinijeti osnaživanju sposobnosti hrvatskih organizacija civilnog društva za provedbu projekata razvojne suradnje. Drugi važan cilj je doprinijeti stvaranju i osnaživanju partnerstva između hrvatskih i stranih partnerskih organizacija civilnog društva.
Projekti/programi koji se prijavljuju na ovaj Natječaj moraju obuhvaćati najmanje jedan zemljopisni i jedan sektorski prioritet.
Tematski prioriteti natječaja su prioriteti koji se dodatno vrednuju, odnosno boduju.

Odluka o objavi natječaja MVEP

Dokumentacija za prijavu