Objavljen poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ 2017.

Za 2017. je predviđeno više od 2 milijarde eura za financiranje projekata u obrazovanju, osposobljavanju te sektoru mladih i sporta. Objavljeni su Programski vodič i poziv na dostavljanje projektnih prijedloga. Poseban naglasak će biti postavljen na poticanje projekata koji podržavaju društvenu uključenost, posebice izbjeglica i migranata, kao i projekte koji sprečavaju radikalizaciju stavova mladih.

 

Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

 • Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – 2. veljače 2017.
 • Mobilnost pojedinaca u području mladih – 2. veljače 2017.
 • Mobilnost pojedinaca u području mladih – 26. travnja 2017.
 • Mobilnost pojedinaca u području mladih – 4. listopada 2017.
 • Strateški projekti EVS-a – 26. travnja 2017.
 • Događaji velikih razmjera europske volonterske službe – 5. travnja 2017.
 • Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus – 16. veljače 2017.

Ključna aktivnost 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

 • Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja – 29. ožujka 2017.
 • Strateška partnerstva u području mladih – 2. veljače 2017.
 • Strateška partnerstva u području mladih – 26. travnja 2017.
 • Strateška partnerstva u području mladih – 4. listopada 2017.
 • Koalicije znanja – 28. veljače 2017.
 • Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja – 9. veljače 2017.
 • Jačanje kapaciteta u području mladih – 8. ožujka 2017.

Ključna aktivnost 3 – Podrška reformi politika

 • Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih – 2. veljače 2017. / 26. travnja 2017. / 4. listopada 2017.

Aktivnosti Jean Monnet

 • Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti – 23. veljače 2017.

Sportske aktivnosti

 • Zajednička partnerstva – 6. travnja 2017.
 • Mala zajednička partnerstva – 6. travnja 2017.
 • Neprofitni europski sportski događaji – 6. travnja 2017.

* Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič programa Erasmus+ na engleskom jeziku.

Više o samom natječaju pogledajte OVDJE.