Otvoren je novi natječaj za udruge “LOKOVEZ”

Zaklada Slagalica u suradnji sa Zakladom Zamah iz Zagreba pokreće novi program dodjele financijskih podrški pod nazivom “LokoVez”.
Cilj programa je riješiti konkretan problem u lokalnoj zajednici, uključiti i povezati građane te umrežiti poslovni i civilni sektor.
Prijaviti se mogu udruge sa područja Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije.

Podrška udrugama će se provoditi kroz dvije faze:
Prva faza – obuka za prikupljanje sredstava u lokalnim zajednicama za predložene projekte
(broj tehničkih podrški:16; iznos pojedinačnog ugovora za tehničku podršku: kn 1.500,00)
Druga faza – financijska podrška Zaklade nakon prikupljanja sredstava u lokalnim zajednicama u omjeru 1:3
(broj podrški: do 15; najveći iznos podrške: kn 20.000,00kn)

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana obajve, a završava 15. ožujka 2016.

Dokumentaciju za natječaj pogledajte na linku