Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija–Hrvatska

Predmet ovog poziva je sufinanciranje projekata iz Europskoga fonda za regionalni razvoj koji su u skladu sa sljedećim prioritetnim osima/investicijskim prioritetima te povezanim specifičnim ciljevima:
Prioritetna os 2: Očuvanje i održiva upotreba prirodnih i kulturnih resursa
– Investicijski prioritet 6c: Konzervacija, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine
Specifični cilj: Aktivno očuvanje baštine putem održivoga turizma
– Investicijski prioritet 6d: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga povezanih s ekosustavom, uključujući putem mreže Natura 2000 i zelene infrastrukture
Specifični cilj: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i promicanje usluga u vezi s ekosustavom
Prioritetna os 3: Zdrava, sigurna i pristupačna granična područja
– Specifični cilj: Razvoj partnerstva javnih nadležnih tijela i dionika radi zdravih, sigurnih i pristupačnih graničnih područja

Prihvatljive aktivnosti: projektni prijedlog mora se odnositi samo na jednu prethodno navedenu prioritetnu os i jedan specifični cilj projekta, čak i ako se neke aktivnosti projekta odnose na druge prioritetne osi, a aktivnosti moraju pokazati prekogranični utjecaj na prihvatljivo područje ovog programa.
Ukupni iznos bespovratnih sredstava je 33.087.636,00 EUR.
Prijave projekta mogu se podnositi nakon objave poziva, sve do roka za podnošenje ili do potrošnje sredstava za ovaj poziv.
Prvi rok za podnošenje je 11. ožujak 2016., a sljedeći rokovi za podnošenje prijava bit će objavljeni na mrežnoj stranici programa www.si-hr.eu barem dva mjeseca prije definiranog roka.

Više informacija možete pronaći na stranicama EU – Interreg Slovenija-Hrvatska.

Otvoreni poziv Interreg V-A SI-HR