Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 23.12.2016. do 05.4.2017.

Nadležno tijelo: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Područje: civilno društvo

Prijavitelji: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva

Sažetak: Pozivom se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja. Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

Dokumentacija:

Upute za prijavitelje Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Prijavni obrazac B
Korisnički priručnik za popunjavanje prijavnog obrasca A
Predložak Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
Opis volonterskog mjesta
Predložak Posebnih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
Tekst Izmjena i dopuna natječajne dokumentacije za Poziv Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja
Pročišćeni tekst Uputa za prijavitelje Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnoga društva i visokoobrazovnih institucija za provedbu programa društveno korisnog učenja
Izjava prijavitelja o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava
Izjava partnera o istinitosti podataka, izbjegavanju dvostrukog financiranja i ispunjavanju preduvjeta za sudjelovanje u postupku dodjele bespovratnih sredstava i Izjava o partnerstvu
Predložak adresiranja paketa/omotnice

 

 

Za više informacija pogledajte ovdje