Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU raspisala je poziv za dostavu projektnih prijedloga za projekte koji osnažuju ulogu organizacija civilnog društva u postizanju trajne primjene održivog korištenja prirodnih resursa u Republici Hrvatskoj jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva u svrhu implementacije aktivnosti čiji je cilj poboljšanje i uključivanje mjera za zaštitu prirode u lokalne gospodarske procese te procese društvenog razvoja razvijanjem održivih međusobnih i međusektorskih partnerstava. Natječaj će se financirati iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011.Rok za prijavu projektnih prijedloga je 05.07.2013.

Više o natječaju: http://www.safu.hr/hr/natjecaji/pregled/386/potpora-organizacijama-civilnog-drustva-za-razvijanje-partnerstava-za-odrzivo-koristenje-zasticenih-podrucja-u-hrvatskoj-ukljucujuci-moguca-podrucja-unutar-natura-2000