Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2014. godinu

Pozivaju se ustanove, udruge, umjetničke organizacije, društva, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture da dostave prijedloge programe rada i financijske planove za 2014. godinu radi mogućeg uvrštavanja u Program javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2014. godinu.

Rok za podnošenje prijedloga programa je 23. rujna 2013. godine.

Više