Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2015. godinu

Sve informacije o uvjetima natječaja kao i natječajnu dokumentaciju možete vidjeti ovdje.