Poziv za prijavu na natječaj DEAR programa

Europska komisija je raspisala Poziv za prijavu na natječaj DEAR programa (Development Education & Awareness Raising) koji je namjenjen organizacijama civilnog društva te jedinicama lokalne samouprave. Rok za prijavu je 1. lipnja 2016.

BUDGET: 92,950 000 EUR

*Cjelokupna prijavna dokumentacija dostupna je ovdje.