Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

 

Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:

A         Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba među mladima, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima i dr.)

 

B         Prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima

 

C         Prevencija elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima (projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu, prevencija nasilja na društvenim mrežama s naglaskom na prevenciju govora mržnje i dr.)

 

D         Prevencija nasilja nad djecom (prevencija emocionalnog, tjelesnog i seksualnog nasilja nad djecom, prevencija zanemarivanja i tjelesnog kažnjavanja)

 

E         Prevencija nasilja među djecom (podrška nenasilnom rješavanju sukoba među djecom, edukacije o prihvaćanju različitosti među djecom i dr.)

 

Udruge mogu prijaviti projekt prevencije nasilja nad i među djecom i mladima za sljedeće aktivnosti:

 • neposredan rad s korisnicima (djecom i mladima, odgojno-obrazovnim djelatnicima, roditeljima, počiniteljima nasilja, žrtvama nasilja, mladima u rizičnom ponašanju, djelatnicima ustanova u socijalnoj skrbi, djelatnicima i korisnicima odgojnih zavoda),
 • savjetodavne usluge za djecu, mlade i roditelje, uključujući on-line i telefonska savjetovališta,
 • psihosocijalni tretman djece i mladih počinitelje nasilja,
 • psihosocijalna podrška za djecu i mlade žrtve nasilja,
 • psihosocijalna podrška mladima rizičnog ponašanja,
 • individualni i grupni rad s korisnicima uz uključivanje obitelji i članova neposrednog socijalnog okruženja,
 • edukacijske aktivnosti za korisnike,
 • radionice usmjerene jačanju vršnjačke podrške protiv nasilja među djecom i mladima i poticanje na aktivno zalaganje za nenasilno rješavanje sukoba,
 • provedba inovativnih kampanja prevencije vršnjačkog nasilja i govora mržnje na društvenim mrežama,
 • nabava opreme potrebne za rad (u iznosu do 10% prihvatljivih izravnih troškova),
 • druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva Poziva.

 

Za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini osigurano je 4.000.000,00 kuna.

 

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 50.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

 

Prijavu na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave Poziva, koja je programski usmjerena na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj, što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. Prijavitelj mora udovoljiti i drugim uvjetima koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 19. svibnja 2017. godine.

 

Prijava na Poziv ostvaruje se elektroničkim putem kroz sustav www.financijskepodrske.hr . Nakon uspješno završene internetske prijave putem navedenog sustava, prijavitelj će putem svoje e-mail adrese zaprimiti dokument za verifikaciju e-prijave koji je potrebno:

 • ispisati,
 • ovjeriti pečatom udruge i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje prijavitelja,
 • poslati isključivo poštom, u propisanom roku za prijavu (do 19. svibnja 2017. godine. – uključujući i 19. svibnja 2017.) na adresu regionalne zaklade koja pokriva područje na kojem se provodi većina programskih aktivnosti:

 

–           Regionalna zaklada za lokalni razvoj “ZAMAH” (za županije: Zagrebačka, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Međimurska i Grad Zagreb)

–           Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Pula (za županije: Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, Sisačko-moslavačka i Krapinsko-zagorska)

–           „Slagalica“ – Zaklada za razvoj lokalne zajednice (za županije: Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska)

–           Zaklada „Kajo Dadić“ (za županije: Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Ličko-senjska).

 

Cjelovita dokumentacija Poziva dostupna je na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr) i regionalnih zaklada kao provedbenih tijela u ovom Pozivu (www.zamah.hr; www.civilnodrustvo-istra.hr; www.zaklada-slagalica.hr; www.zaklada-dadic.hr).