Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu

VAŽNA NAPOMENA! Produljenje datuma prijave: 

Mijenja se rok za prijavu na Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu te se isti produljuje do 25. kolovoza 2017.
Slijedom navedenog, izmijenjene su Upute za prijavitelje te Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2017. godinu te se u skladu s time, dana 21. kolovoza 2017. objavljuje izmijenjena natječajne dokumentacija za prijavu na Poziv.

***

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece.
Pozivaju se udruge usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima koji pridonose podršci obitelji te promicanju i zaštiti prava djece sukladno ovom Pozivu.

Prijave na Poziv moguće su isključivo putem sustava www.financijskepodrske.hr

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti sa mrežnih stranica Ministarstva.
Molimo sve prijavitelje da posebnu pažnju obrate na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!