Poziva na dostavu prijedloga „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“

 

 

1. Cilj poziva i ciljne skupine Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

Ciljne skupine Poziva su samci i obitelji koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva1 i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći.

2. Ukupna raspoloživa sredstva 34.476.000,00 HRK

3. Prihvatljivi prijavitelji (partnerske organizacije) Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

 

Rok za dostavu projektnih prijava: 23. kolovoza 2016

Natječajnu dokumentaciju preuzmite ovdje