Program LIFE + : Financijska potpora projektima tehničke pomoći

Program LIFE+ objedinjuje dva potprograma od kojih je jedan za zaštitu okoliša a drugi za klimatske promjene. Program je katalizator za promicanje integracije i implementacije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse država članica Unije.

Cilj poziva tehničke pomoći projekta (pod- program zaštite okoliša i pod – programa za klimatske aktivnosti) je osigurati putem subvencija financijsku potporu za pripremu integriranih projekata podnositeljima zahtjeva.
Rok za prijavu je 15. rujna.

Na natječaj se mogu prijaviti države članice EU, odnosno javna tijela odgovorna za nacionalnu implementaciju programa LIFE+:

 • tijela državne uprave,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • instituti,
 • ministarstva,
 • razvojne agencije.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Regrutiranje novog osoblja i trening za pisanje LIFE IP prijedloga,
 • Ugovaranje vanjske pomoći za pripremanje IP prijedloga,
 • Prikupljanje informacija za pripremu IP prijedloga,
 • Umrežavanje, konzultacije i koordinacija poslova za pripremanje, pisanje i implementaciju prijedloga IP,
 • Koordinacija dionika,
 • Razvijanje financijskog plana,
 • Pisanje prijedloga IP.

Iznos sufinanciranja:
Maksimalni iznos sufinanciranja za pojednice projekte iznosi 100.000 €.

Stopa sufinanciranja:
Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 60% od ukupno prihvatljivih troškova.

Više o natječaju pogledajte ovdje.