Program održivog razvoja lokalne zajednice

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Program održivog razvoja lokalne zajednice koncipiran je kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Ovim godišnjim programom Ministarstvo nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini.

Korisnici ovoga Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na prihvatljivim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.

U užem smislu, krajnji korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave razvrstane u I. i II. skupinu i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 158/13).

Prihvatljivi ponuđeni iznos sufinanciranja:

  • za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova
  • za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine -15% ukupnih prihvatljivih troškova
  • za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine – 10% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2017.
Poziv i čitavu dokumentaciju možete pronaći ovdje.