Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Predmet natječaja je dodjela sredstava za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture.

Prihvatljivi korisnici su:
šumoposjednici,udruge šumoposjednika/šumovlasnika, trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske, udruge civilnog društva, pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode.

Prihvatljiva ulaganja su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:
– uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i
– izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča.

Ukupna sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 HRK. Najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000,00 EUR, a najviša vrijednost je 100.000,00 EUR. Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 15. lipnja 2016. godine i traje do 17. listopada 2016. godine.