Ured Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge objavio Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2013. godinu. Rok za prijavu je 10.prosinac 2013. Više o pozivu : http://www.uzuvrh.hr/vijest.aspx?pageID=17&newsID=2243