Zaklada Kultura nova: Program podrške 2016.

Zaklada Kultura nova objavila je prvi javni poziv Programa podrške 2016.

Podrška putem ovog Javnog poziva odnosi se na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih projekata/programa, a ostvaruje se u dvije kategorije:

  • priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
  • putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za projekte koji se provode u razdoblju od 1.7.2016. do 31.12.2016. godine, a kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 9.9.2015. u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu.

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150 tisuća kn.

Prijave na javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 16. 3. 2016. do 16h.

Sve informacije o Javnom pozivu  i dokumentaciju vezanu uz ovaj javni poziv, uključujući e-prijavnice kao i ogledne primjerke prijavnica, možete pronaći na stranicama Zaklade Kultura nova.