Zeleno svjetlo za… raspisan donacijski program OTP banke za 2015. godinu

OTP banka d.d. poziva registrirane udruge, klubove i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj da sudjeluju u natječaju za dodjelu donacija aktivnostima koje se provode u 2015. godini, sve u sklopu svog donacijskog programa Zeleno svjetlo za…

GLAVNI KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA PO KATEGORIJAMA
1. Mladi, obrazovanje i znanost
Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi
Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti
2. Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša
Originalnost i kvaliteta projekta
Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš
3. Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)
Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu
Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava
4. Sport
Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade
Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

U natječaju ne mogu sudjelovati subjekti kod kojih su zaposlenici OTP banke osnivači, članovi upravljačkih i radnih tijela ili počasni članovi.
Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.
Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna.

Natječaj je otvoren do 23. ožujka 2015.

Više informacija o natječaju možete pronaći na stranicama OTP banke te u tekstu natječaja i prijavnici.

OTP banka: Zeleno za…

OTP banka: prijavnica