Grad Zagreb : Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2016.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zagreb, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe i one koje su utvrđene posebnim zakonom. U skladu sa zakonom i Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13), te ocjenom izvršenja usvojenih programa za 2015., Grad Zagreb će u Program javnih potreba u kulturi za 2016. uvrstiti:

1. djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb;
2. programe strukovnih i drugih udruga u kulturi te umjetničkih organizacija;
3. programe i manifestacije u književnoj i knjižničnoj djelatnosti;
4. programe izdavanja knjiga i časopisa u kulturi;
5. projekte, akcije i manifestacije s područja kazališne, glazbene i plesne djelatnosti;
6. programe izložbi, akcija i manifestacija u muzejskoj djelatnosti;
7. programe izložbi i drugih manifestacija u likovnoj djelatnosti te izdavanja likovnih monografija od posebnog interesa za Grad Zagreb;
8. programe i projekte u filmskoj i audiovizualnoj djelatnosti, filmske manifestacije i produkciju autorskih filmova svih vrsta audiovizualnih zapisa;
9. programe poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma te manifestacija na području kulturno-umjetničkog amaterizma;
10. programe inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
11. programe zaštite knjižnične, muzejske i kazališne građe ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zagreb, te otkupa umjetnina spomeničkog značenja;
12. programe međugradske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje iz naprijed navedenih područja.
Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju javne gradske ustanove kulture, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti.

Prijave se podnose on-line na odgovarajućim obrascima prijavnica (za svaki program posebna prijavnica) koji su dostupni na službenoj web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr .
Prijavnice popunjene on-line predlagatelji trebaju dostaviti i u tiskanom obliku. Prilikom podnošenja prijavnice u tiskanom obliku sve predložene programe koji se odnose na jednu programsku djelatnost (npr. glazbenu djelatnost, knjižničnu djelatnost i izdavaštvo, inovativne umjetničke i kulturne prakse ……) treba objediniti u jednu cjelinu i zajedno s odgovarajućim prilozima dostaviti na adresu:

Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport, Zagreb, Ilica 25,
s naznakom:

„Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2016.
ZA DJELATNOST: _____________________“
(navesti programsku djelatnost na koju se programi prijavljuju)

Rok za podnošenje prijava on-line i u tiskanom obliku je od 3. rujna 2015. do 3. listopada 2015. godine.

 

Više o svemu saznajte ovdje.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)