Priručnik uz primjenu Uredbe o financiranju udruga 2.0

Na temelju dvogodišnje evaluacije neposredne primjene Uredbe i prikupljanjem iskustava obveznika primjene Uredbe u postupanju po Priručniku, ustanovljena je potreba revizije i objave nove verzije Priručnika za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o financiranju udruga

Struktura Priručnika slijedi temeljne standarde planiranja, provedbe, praćenja i vrednovanja financiranja koje propisuje Uredba nastojeći dati još više konkretnih primjera i pojašnjenja iz prakse.

Sastavni dio Priručnika su prilozi s obrascima dokumentacije koji su se pokazali kao korisna podloga u projektiranju natječaja kako na nacionalnoj tako i na regionalnim i lokalnim razinama. Napominjemo kako su priloženi obrasci samo ogledni primjeri koje dajemo na korištenje i prilagodbu svakom davatelju financijskih sredstava, sukladno kriteriju proporcionalnosti.

Obrasci uz Priručnik:

Ogledni obrazac temeljnog dokumenta za raspisivanje i provedbu javnog natječaja – pravilnik o financiranju javnih potreba
Ogledni obrazac temeljnog dokumenta za raspisivanje i provedbu javnog natječaja – odluka o načinu raspodjele sredstava
Ogledni obrazac za godišnji plan natječaja
Ogledni obrazac teksta javnog natječaja
Ogledni obrazac uputa za prijavitelje
Ogledni obrazac Poslovnika povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja
Ogledni obrazac za procjenu kandidata za povjerenstvo
Ogledni obrazac baze ocjenjivača
Ogledni obrazac Poslovnika povjerenstva za ocjenjivanje
Ogledni obrazac izjave o nepristranosti i povjerljivosti
Ogledni obrazac sporazuma za podugovaranje provedbe svih ili pojedinih elemenata postupka financiranja

Ogledni obrazac opisa programa ili projekta
Ogledni obrazac proračuna programa ili projekta
Ogledni obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
Ogledni obrazac izjave o partnerstvu
Ogledni obrazac životopisa
Ogledni obrazac Sporazuma o partnerstvu u provedbi programa ili projekta
Ogledni obrazac izjave o financiranim projektima
Ogledni obrazac izjave izvoditelja aktivnosti
Ogledni obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju
Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijava
Ogledni obrazac ugovora o financiranju
Ogledni primjer pisma neuspješnim prijaviteljima
Ogledni primjer pisma prijaviteljima na rezervnoj listi

Ogledni obrazac za provedbu terenskog posjeta
Ogledni obrazac opisnog izvještaja projekta
Ogledni obrazac financijskog izvještaja projekta
Ogledni obrazac zahtjeva za isplatu sredstava

Ogledni obrazac za dodjelu poslovnih prostora u vlasništvu JLPS-a

Paket natječajne dokumentacije za program javnih potreba

Paket natječajne dokumentacije za javna trgovačka društva

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)