Europska komisija u Hrvatskoj: Javni poziv za iskazivanje interesa

Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj poziva zainteresirane pravne osobe koje se bave dolje navedenim aktivnostima da iskažu interes za suradnju s Predstavništvom u provedbi projekata planiranih za 2016. godinu.

Tražene aktivnosti uključuju:

  • pružanje savjetodavne, tehničke, logističke i administrativne pomoći u pripremi i realizaciji promotivnih i ostalih događanja te komunikacijsko-informativnih aktivnosti s ciljem bolje vidljivosti Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj te politika i mjera Europske komisije (konferencije, događanja otvorenog tipa, manifestacije, javne debate i tome slično);
  • grafičko oblikovanje promotivnih i ostalih materijala, prijelom i tisak;
  • podrška u radu s društvenim mrežama i web kampanjama
  • priprema audiovizualnih materijala, web streaming, oglašavanje na Internetu.

Plan nabave s indikativnim datumima zainteresirani mogu pogledati na Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.
Primjere dosadašnjih aktivnosti Predstavništva zainteresirani mogu pogledati na web-mjestu te društvenim mrežama Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.

Ovaj poziv ne predstavlja obvezu Predstavništva Europske Komisije da angažira zainteresirane prijavitelje. Prijavitelji će biti uneseni u bazu potencijalnih ugovarača koje Predstavništvo po potrebi može kontaktirati za pojedine natječaje, odnosno pozive za dostavu ponuda. Predstavništvo Europske komisije zadržava pravo ne angažirati niti jednog od prijavitelja.

Predstavništvo Europske komisije poziva zainteresirane da kratak opis djelatnosti i usluga koje pružaju, kao i popis referentnih poslova iz relevantnog područja, dostave putem elektroničke pošte na COMM-REP-ZAG-TENDERS@ec.europa.eu do 3. veljače 2016. godine.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)