Iskustva u provedbi Europskog socijalnog fonda – brošura Ureda za udruge Vlade RH

Ovom informativnom publikacijom predstavljeni su uspješno provedeni projekti, s osvrtom organizacija koje su ih provodile na najveće izazove u provedbi projekata te na njihovo viđenje doprinosa projekata pozitivnim promjenama i učincima projekata na zajednicu u kojoj su provedeni, odnosno na društvo u cjelini. Ukupno je financiran 71 projekt. Na zamolbu Ureda za udruge Vlade RH, odgovorio je pozitivno 61 korisnik projekta. Prikazi projekta dodatno su obogaćeni inspirativnim citatima i/ili dojmovima korisnika projekta, te brojnim fotografijama koje su vizualno dočarale raznolikost projekata kojima je zajednički doprinos razvoj inovativnih socijalnih usluga, razvoj civilnoga društva i uključenost građana u razvoj lokalne zajednice. Namjera je ove brošure informirati, ali i potaknuti druge organizacije civilnoga društva da se, koristeći primjere dobre prakse, odluče i same prijaviti na buduće natječaje koji će biti raspisani u okviru Europskog socijalnog fonda.

PDF verziju publikacije preuzmite ovdje

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)