Javni poziv za predlaganje predstavnika organizacija civilnoga društva u radna i savjetodavna tijela

Rok za isticanje kandidata za predstavnike organizacija civilnoga društva u navedena radna i savjetodavna tijela je petak 7. travnja.

1) Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osnovalo je 2014. Odbor za praćenje Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” u čijem radu sudjeluje i 12 članova i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga društva, prema područjima djelovanja.
Budući da je članu i zamjeniku člana, predstavnicima organizacija civilnoga društva iz područja kulture prestao mandat, a član i zamjenica člana iz područja  skrbi o djeci su dali ostavku na članstvo u Odboru za praćenje, potrebno je izbrati nove predstavnike.

Mole se  zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju na području kulture i skrbi o djeci da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana  Odbora za praćenje Operativnog programa ”Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

2. Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. odobren je 15. prosinca 2015. godine. Programsko područje obuhvaća 8 županija s hrvatske strane (Primorsko-goranska, Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanska i Karlovačka), te sljedeće pokrajine s talijanske strane: Teramo, Pescara, Chieti (Abruzzo), Campobasso (Molise), Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani (Puglia), Venezia, Padova, Rovigo (Veneto), Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste (Friuli Venezia Giulia), Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (Emilia Romagna), Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo (Marche). Upravljačko tijelo programa je Veneto regija u Italiji.

Odobreni Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. dostupan je na web stranici programa www.italy-croatia.eu.

Sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) broj 240/2014 od 07. siječnja 2014. o europskom kodeksu ponašanja za partnerstvo u okviru Europskih i strukturnih i investicijskih fondova, a u ime Republike Hrvatske kao države članice Programa, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije moli imenovanje predstavnika i zamjene predstavnika u svojstvu promatrača bez prava glasa u Odboru za praćenje programa iz dva tijela/institucije koja predstavljaju civilno društvo za područje promicanja socijalne uključenosti i nediskriminacije, uključujući  tijela koja rade u područjima povezanima s planiranom uporabom Fondova ESI-ja kojima se doprinosi programu te s primjenom horizontalnih načela iz članaka 4. do 8. Uredbe (EU) br. 1303/2013 na temelju njihove reprezentativnosti i uzimajući u obzir geografsku i tematsku pokrivenost, sposobnost upravljanja, stručnost i inovativne pristupe):

Mole se  zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju u području promicanja socijalne uključenosti i nediskriminacije da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za člana i zamjenika člana Odbora za praćenje programa prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020.

3. Temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/2014) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog Socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/2014) (u daljnjem tekstu Uredba), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obavlja funkciju Upravljačkog tijela za Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (OPULJP 2014.-2020.). Temeljem članka 5. stavka 3. točke 14. Uredbe, Upravljačko tijelo poštujući načelo partnerstva, osniva Odbor za praćenje, njime predsjedava i sudjeluje u njegovu radu. OPULJP 2014.–2020. obuhvaća četiri prioritetna područja: zapošljavanje i tržište rada, socijalnu uključenost, obrazovanje i dobro upravljanje.
Budući da je predstavnik organizacija civilnoga društva, zamjenik člana, iz područja djelovanja: Socijalna politika podnio ostavku na članstvo potrebno je izabrati novog zamjenika člana.

Mole se  zainteresirane organizacije civilnoga društva koje djeluju u području socijalne politike da putem obrasca dostave prijedloge kandidata za zamjenika člana Odbora za praćenje Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Prijedlozi se dostavljaju direktno Uredu za udruge na elektroničku adresu: nemanja.relic@udruge.vlada.hr ili članovima Savjeta za razvoj civilnoga društva – predstavnicima udruga iz navedenih područja, a popis članova s elektroničkim adresama pronađite ovdje. 

 

 

 

 

Izvor: https://udruge.gov.hr

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)