Javni poziv za prijavu projekata udruga za financiranje izrade udžbenika za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava udruga za financiranje izrade udžbenika na Brailleovom pismu za potrebe slijepih i slabovidnih učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama te prilagodba udžbenika, edukativnih i didaktičkih materijala, kao i literature neophodne za potrebe slijepih i slabovidnih studenata, za školsku/akademsku godinu 2015./2016.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dodijelit će bespovratna sredstva udrugama koje planiraju provesti navedene projekte u skladu s ovim Javnim pozivom.
Temeljni su ciljevi Javnog poziva zadovoljiti potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata kroz projekte udruga koje će osigurati prilagodbu udžbenika i literature na Brailleovom pismu u tiskanom izdanju, digitalnom obliku, zvučnom zapisu i uvećanom tisku za lakše praćenje nastave u odgojno-obrazovnim ustanovama i visokim učilištima.

Pravo prijave na Javni poziv ima udruga:

– udruga je upisana u Registar udruga Republike Hrvatske te aktivno i kontinuirano djeluje na području Republike Hrvatske
– čije je primarno djelovanje usmjereno na područje skrbi o učenicima i studentima s teškoćama, a krajnji korisnici su slijepi i slabovidni učenici i studenti u odgojnoobrazovnim ustanovama i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
– koja ima najmanje pet (5) godina iskustva u izradi udžbenika na Brailleovom pismu i to prijepis i tisak udžbenika, digitalni oblik udžbenika, uvećani tisak udžbenika te zvučni udžbenici za potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata, zaključno s danom objave Javnog poziv
– koja u projektno partnerstvo, osim obveznog partnera odgojno-obrazovnu ustanovu, uključuju i dodatne partnere koji djeluju u području obrazovanja, javne ustanove, trgovačka društva, organizacije civilnog društva te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
– koja u svoj rad uključuje volontere i/ili studente – koja na provedbi projekta namjerava zapošljavati nezaposlene osobe odgovarajuće struke s iskustvom u određenom području o čemu prilažu Izjavu o namjeri zapošljavanja.

Ministarstvo planira na temelju provedenog Javnog poziva udrugama s najboljim projektima dodijeliti iznos do 1.500.000,00 kuna, ovisno o priljevu sredstava iz prihoda od igara na sreću. Najmanji iznos koji prijavitelj može zatražiti je 5.000,00 kuna, a najviši do 200.000,00 kuna. Odobreni će se iznosi isplatiti sukladno potpisanom ugovoru.

Projekt se provodi isključivo na području Republike Hrvatske, u školskoj/akademskoj godini 2015./2016., a može trajati najdulje do 15. lipnja 2016. godine. Udruga može prijaviti projekt za izradu udžbenika/literature na Brailleovom pismu za potrebe učenika i/ili studenata koji pohađaju različite odgojno-obrazovne ustanove/visoka učilišta u sljedećim područjima aktivnosti: P1. Osnovna škola P2. Srednja škola P3. Visoka učilišta.

Na ovaj Javni poziv ne mogu se prijaviti sljedeće udruge:
– ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu posebno registrirani sukladno Zakonu o udrugama i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske
– udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija
– udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz izdavaštvo na Brailleovom pismu
– udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz Državnog proračuna (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt)
– udruge koje su u stečaju
– udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza
–  udruge čiji je jedan od osnivača politička stranka
– udruge u čijem sastavu je odgovorna osoba prijavitelj protiv koje se vodi kazneni postupak
–  udruge nad kojima je u tijeku istražni postupak ili se provodi ovrh

Više informacija možete  i svu dokumentaciju možete potražiti ovdje.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu : udzbenici@mzos.hr i to najkasnije do 31. srpnja 2015. godine.

 

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)