Ministarstvo gospodarstva: Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije kroz pomoć proračunima JLP(R) S

Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja energetskog sustava kroz povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.
Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave potakne korištenje i razvoj energetske učinkovitosti i upotreba obnovljivih izvora energije.
Ciljevi ovoga javnog poziva su:
– Ojačati energetsku učinkovitost na područjima jedinica lokalne samouprave, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju
– Izgradnja kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom
– Poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete
– Uvođenje programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije
– Povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe

Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Davatelj pomoći je Ministarstvo gospodarstva. Sredstva za dodjelu pomoći temeljem ovoga javnog poziva osigurana su unutar proračuna Ministarstva gospodarstva, Aktivnosti A822070 – Energetska učinkovitost i infrastruktura, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 kn (deset milijuna kuna).

Najveći iznos bespovratnih sredstava može biti 200.000,00 kuna. Od neto prihvatljivih troškova može se odobriti najviše 70%. Dodijeljena sredstva predstavljat će neto iznos od 70% sredstava koje će podnositelj prijave morati opravdati u 100% neto iznosu. Ukupni porez na dodanu vrijednost plaća podnositelj prijave.

Javni poziv je otvoren danom objave na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva (www.mingo.hr) i traje do iskorištenja sredstava.

 

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) podnosi se u originalu na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA “Prijava na javni poziv – poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – NE OTVARATI” Ulica grada Vukovara 78 10000 ZAGREB

Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail adresu oieik@mingo.hr.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)