Europska komisija : Informacijska platforma za usluge dostave pošiljki (COS-IPPDS-2015-2-02-1)

Opći cilj natječaja je poticanje gospodarskog rasta i jačanje konkurentnosti i održivosti Malim i srednjim poduzećima (MSP) u Europskoj uniji, kroz uspostavu i održavanje web platforme s informacijama o uslugama dostave pošiljki. Informacijska platforma ima za cilj promociju prekogranične e-trgovine i stvaranje uvjeta koji omogućuju MSP-ima da sudjeluju u razvijanju prekogranične e-trgovine.

Specifični cilj natječaja je unaprjeđenje transparentnosti informacija o postojećim rješenjima dostave pošiljki, posebno u slučajevima prekograničnih dostava, čime bi se olakšalo prekogranična isporuka kroz stvaranje web informacijske platforme koja prezentira i uspoređuje različita rješenja dostupna za dostavu pošiljki. Platforma bi služila za pružanje cjelovitih informacija e-trgovcima koji žele ostvariti prekograničnu isporuku diljem Europe.

Prijavitelj mogu biti pravne osobe, osnovane i registrirane u skladu s nacionalnim pravnim propisima, koje dolaze iz država članica EU i država koje su učlanjene u COSME programu. Prijavitelji moraju biti udruženi u konzorcij partnerskih organizacija, gdje jedna od organizacija mora djelovati kao koordinator konzorcija. Minimalni broj nezavisnih pravnih osoba koje formiraju konzorcij mora se sastojati od dvije pravne osobe koje moraju dolaziti iz najmanje dvije različite države članice EU ili države sudionice COSME programa. Konzorcij mora uključivati najmanje jednu udrugu, federaciju ili organizaciju koja predstavlja pojedinačne potrošače ili trgovce, u idealnom slučaju da je ista aktivna u području e-trgovine, te jednu od sljedećih pravnih osoba: MSP, sveučilište ili obrazovna ustanova, istraživački centar, međunarodna organizacija, državna organizacija, regionalno ili lokalno tijelo javne uprave, te bilo koja druga organizacija aktivna u području e-trgovine.

Prihvatljivi troškovi se odnose na kreiranje web platforme koja će pružati točne, dostupne i relevantne informacije o dostupnim ponudama usluga u Europskim državama, te moraju uključivati sljedeće aktivnosti: definiranje zahtjeva platforme, dizajniranje postavki platforme kroz razvoj IT infrastrukture, testiranje pilot projekata i implementaciju; sakupljanje i omogućavanje preuzimanja relevantnih sadržaja na platformi na trajnoj osnovi, prikupljenih iz najmanje svih država članica EU. Prijavitelji moraju predložiti poslovni model koji jamči održivost platforme te osigurava: dostupnost nediskriminirajućeg sadržaja, pristupačnost baza podataka MSP-ovima (i po mogućnosti fizičkim osobama), te širenje ažuriranih i relevantnih informacija, posebno o prekograničnim dostavama.

Ukupni iznos raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 360.000 eura. Maksimalni iznos sufinanciranja je 75% ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu na ovaj natječaj je : 16.09.2015.

Više o svemu pročitajte ovdje.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)