Ministarstvo kulture : Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima

Bespovratna sredstava putem ovog Javnog poziva dodjeljuju se neprofitnim medijima s općim ciljem jačanja njihovog kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja.

Posebni ciljevi Javnog poziva su:

– širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) postojećih neprofitnih medija
– osnaživanje novopokrenutih i osnivanje novih neprofitnih medija
– profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u neprofitnim medijima
– poticanje suradnje između javnih i neprofitnih medija

Sredstva dijela prihoda od igara na sreću, planirana na poziciji “A 781 008 – neprofitni mediji – 381 – tekuće donacije” proračuna Ministarstva kulture za 2015. godinu u iznosu od 2.800.000 (dva milijuna osamsto tisuća) kuna godišnje, raspodjeljivat će se na sljedeći način:

a) 2.590.000 kuna godišnje za postojeće neprofitne medije
b) 210.000 kuna godišnje za nove medijske projekte

Sredstva pod a) dodjeljivat će se na sljedeći način:

– pet financijskih podrški u iznosu od 250 tisuća kuna godišnje
– pet financijskih podrški u iznosu od 170 tisuća kuna godišnje
– sedam financijskih podrški u iznosu od 70 tisuća kuna godišnje

Sredstva pod b) raspodijelit će se na:

– tri financijske podrške u iznosu od 70 tisuća kuna godišnje za nove medijske projekte

Razdoblje korištenja sredstava započinje 1. listopada 2015., a završava 30. rujna 2016. godine.Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji se distribuira putem različitih tehnoloških platformi – tiska, radija, televizije, interneta. Neprofitni proizvođači medijskog sadržaja odnosno neprofitni mediji mogu biti pravne osobe, posvećene zadovoljavanju informativnih, obrazovnih, znanstvenih, umjetničkih, kulturnih i drugih komunikacijskih potreba javnosti, registrirane kao udruge, ustanove, neprofitne zadruge, vijeća nacionalnih manjina i druge organizacije upisane kao neprofitni mediji u odgovarajuću knjigu Agencije za elektroničke medije ili Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija.

Prijaviti se mogu neprofitni proizvođači medijskog sadržaja koji uredno ispunjavaju svoje ugovorne obaveze u provedbi drugih javnih potpora, kao i obaveze prema javnim davanjima.

Dokumentacija koju je potrebno poslati na ovaj Javni poziv:

Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava neprofitnim medijima i ocjenjivanje prijava provode se u dva kruga.
U prvom krugu neprofitni mediji prijavljuju svoju uredničku koncepciju, a oni koji budu odabrani u drugi krug bit će pozvani da prilože dodatnu dokumentaciju.
Za prvi krug Javnog poziva potrebno je dostaviti sljedeće obrasce:
1) PP1 – ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac Opće prijavnice koji sadrži osnovne podatke o prijavitelju
2) PP2 – Uredničku koncepciju

Podnositelji najbolje ocijenjenih prijava zatim će biti pozvani da dostave dopunsku dokumentaciju potrebnu za ocjenjivanje: sadržaj medija, razradu uredničke koncepcije u Plan rada i detaljni financijski plan korištenja bespovratnih sredstava.

Za drugi krug Javnog poziva potrebno je dostaviti:
3) PP3 – Obrazac proračuna
4) uzorak sadržaja medija
– do 3 izdanja (broja) tiskanog medija, prema vlastitom izboru, svaki u 8 istih primjeraka
– URL adresu internetskog medija
– do 5 sati radijskog odnosno televizijskog programa
5) PP4 – razradu Uredničke koncepcije u Plan rada
6) presliku izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od 3 mjeseca (npr. izvatka iz Registra udruga)
7) presliku izvatka iz Registra neprofitnih organizacija ili potvrdu o upisu u odgovarajući registar Agencije za elektroničke medije
8) potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva
9) statut medija, u kojem se definiraju odnosi između nakladnika, urednika i novinara te sudjelovanje novinara u izboru glavnog urednika (prema Zakonu o medijima, članak 26., Narodne novine 59/04, 84/11).

Adrese i rokovi podnošenja prijava: 

Obavezne obrasce za prijavu u prvi krug Javnog poziva treba poslati u elektroničkom i papirnatom obliku:
– elektroničkom poštom na e-mail adresu neprofitni@min-kulture.hr
– u papirnatom obliku (u jednom primjerku) na adresu:

Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
s naznakom “Javni poziv za neprofitne medije”.

Razdoblje korištenja sredstava započinje 1. listopada 2015., a završava 30. rujna 2016. godine.

Sve dodatne  informacije možete pronaći ovdje.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)