Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga: „Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstva u kulturi“

ond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Tip natječaja: otvoreni (privremeni) poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: najava

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture

Područje: Dobro upravljanje

Prihvatljivi prijavitelji/partneri:

  • organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija; udruga/savez udruga)
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (jedinice lokalne samouprave prihvatljivi su prijavitelji isključivo u onim gradovima i općinama čiji je broj stanovnika manji od 10.000)
  • javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Sažetak:

Participativno upravljanje u kulturi podrazumijeva ugradnju participacije u koncepte javnog sustava upravljanja te implicira podjelu ovlasti s građanima i zajednicom kojoj pripadaju javni resursi o kojima se odluke donose. Kako bi se upravljanje u kulturi učinilo otvorenijim, participativnijim, uspješnijim i koherentnijim, Vijeće EU potiče sudioničko upravljanje i osnaživanje utjecaja organizacija civilnog društva u upravljanju u kulturi.

U Hrvatskoj se novi modeli sudioničkog upravljanja temeljeni na civilno-javnom partnerstvu vezuju uz društveno-kulturne centre. No, preduvjet njihovog daljnjeg razvoja, kao i uspostave novih, jačanje je stručnih i upravljačkih kapaciteta relevantnih dionika kao i njihovo povezano i suradničko djelovanje.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, planiranje priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj operacije: razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora

Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga osigurano je 23.040.000,00 HRK.

Iznos bespovratnih sredstava: Najmanji je iznos zatraženih bespovratnih sredstava 550.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 2.500.000,00 HRK.

Sufinanciranje projekata: Nije zatraženo.

 

Izvor:http://www.esf.hr

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)