Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u 2017. godini za provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora u 2017. za pokriće dijela vlastitog udjela za provedbu projekata financiranih iz fondova i programa Europske unije.

 

Projekt mora biti sukladan sa strateškim dokumentima lokalne i županijske razine i mora biti prijavljen u Bazu projekata Zagrebačke županije koju vodi Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije, mora imati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova i programa Europske unije te se mora provoditi na području Zagrebačke županije.

Odobrena i dodijeljena potpora temeljem ovog Javnog poziva smatra se potporom male vrijednosti i bespovratna je. Davatelj potpore je Zagrebačka županija.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS) s područja Zagrebačke županije, pravne osobe kojima je osnivač i/ili većinski vlasnik Zagrebačka županija i pravne osobe iz područja kulture kojima je osnivač grad ili općina, a koji do prijave na javni poziv imaju potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu projekta koji se financira iz fondova i programa Europske unije.

Visina iznosa Potpore po jednom Korisniku iznosi do 60% iznosa potrebnog vlastitog udjela, a najviše 300.000,00 kuna.

Izvor: europski-fondovi.eu

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)