Ured za ljudska prava: Natječaj za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2015.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske raspisao je natječaj za za dodjelu bespovratnih sredstava udrugama za provedbu projekata u području zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava za 2015. godinu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava koji je namijenjen za dodjelu udrugama u svrhu provedbe projekata putem ovog natječaja iznosi 300.000,00 kuna.
Najniži iznos koji udruga može zatražiti po pojedinačnom projektu je 20.000,00 kuna, a najviši 40.000,00 kuna. Udruga može poslati samo jednu prijavu na Natječaj.

Natječaj ima zadanih sedam projektnih područja unutar kojega je moguće prijaviti projektne prijedloge, a to su:

  1. Osvješćivanje žena – pripadnica nacionalnih manjina o ljudskim pravima
  2. Poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom u javni i politički život
  3. Potpora mladima u riziku od siromaštva
  4. Prevencija i suzbijanje različitih oblika nasilja u obitelji
  5. Suzbijanje diskriminacije i zločina iz mržnje, posebice prema pripadnicima/pripadnicama nacionalnih manjina
  6. Provođenje destigmatizacijskih aktivnosti vezano za problematiku HIV/AIDS-a
  7. Suzbijanje trgovanja ljudima

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge koje se sustavno bave zaštitom i promicanjem ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, koje su registrirane i djeluju u Republici Hrvatskoj najmanje jednu godinu te čija je djelatnost od općeg/javnog dobra i u skladu s općim vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske, a rok za podnošenje prijava projekata udruga na natječaj je 4. svibanj 2015. godine.

Više informacija kao i potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj možete pronaći na stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)