Vlada RH donijela Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa udruga

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 05.03.2015., donesena je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Uredba je izrađena s ciljem uređenja sustava financiranja programa i projekata udruga, a slijedom obveza iz novog Zakona o udrugama koji je stupio na snagu 1. listopada 2014. Uredbom se uređuju temeljni preduvjeti i standardi postupanja koje moraju osigurati davatelji financijskih sredstava iz javnih izvora, kao i osnovni i dodatni uvjeti koje trebaju ispunjavati udruge kada provode programe i projekte financirane iz javnih izvora.

Precizno je uređeno postupanje javnih institucija u svim fazama – od planiranja i pripreme prioriteta za financiranje, objave i provedbe natječaja, procjene projekata, sadržaja ugovora o financiranju, monitoringa i evaluacije rezultata projekata, kao i mogućeg raskida ugovora te povrata sredstava – u skladu s postojećom pozitivnom praksom, kao i procedurama koje se primjenjuju prilikom ugovaranja i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Uredba

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)